Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Frontowy widok szpitala w Piekarach Śląskich Frontowy widok szpitala w Kochcicach 

Witamy na stronie głównej

Samodzielnego  Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Naszym Pacjentom zapewniamy leczenie na najwyższym poziomie.

Zapraszamy.

Najnowsze aktualności

Zmiana Dyrektora w Urazówce

Po 23 latach z funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zrezygnował prof. dr hab. n.med. Bogdan Koczy. W czasie pełnienia funkcji Dyrektora, Szpital został rozbudowany m.in. o nowy pawilon diagnostyczno – zabiegowy z ultranowoczesnym blokiem operacyjnym, izbą przyjęć, sterylizatornią, laboratorium oraz diagnostyką obrazową, a także w Szpitalu powstał nowy budynek, w którym mieści się w chwili obecnej m.in. apteka, pralnia oraz działy administracyjne. Szpital uzyskiwał również bardzo wysokie wyniki w rankingach szpitali, w tym zajmował wielokrotnie pierwsze miejsce.

Pracownicy Szpitala pragną podziękować prof. dr hab. n.med Bogdanowi Koczemu za ogromne zaangażowanie oraz wysiłek włożony w rozwój Szpitala.

Prof. dr hab. n.med. Bogdan Koczy będzie nadal pełnił funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem I Urazowo – Ortopedycznym, a także będzie sprawował pieczę nad rozwojem poziomu naukowego i edukacyjnego wśród personelu medycznego.

Od 01.10.2021 r. funkcję nowego Dyrektora Szpitala pełni mgr inż. Elżbieta Jabłońska.

1 października 2021
Czytaj więcej o: Zmiana Dyrektora w Urazówce

Nowe zasady przekazywania paczek dla pacjentów Szpitala

Uwaga !!!

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 52/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich wprowadza się zasady przekazywania paczek dla pacjentów Oddziałów I - IV w okresie zagrożenia epidemicznego.

 1. Paczki będą przyjmowane na portierni w każdy dzień tygodnia w godz. 15.00 -17.00.
 2. Każda paczka pozostawiona dla Pacjenta Szpitala musi być opisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem oddziału / odcinka, na którym przebywa pacjent.
 3. Każda paczka zapakowana powinna być w sposób prawidłowy tj. adekwatny do jej zawartości.
 4. Wszelkie mogące ulec uszkodzeniu w czasie transportu rzeczy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w toku normalnego transportu.
 5. Paczka nie może zawierać rzeczy i substancji niedozwolonych, w szczególności wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych), alkoholu, narkotyków i broni.
 6. Paczka nie może zawierać rzeczy wartościowych lub pieniędzy.
 7. Paczka zostanie dostarczona Pacjentowi, w terminie do 4 godzin, licząc od godziny pozostawienia jej w Szpitalu.
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną paczkę, jej zawartość, jej ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie – w szczególności, jeżeli te wynikają z niewłaściwego zapakowania lub zabezpieczenia jej zawartości.
 9. Pozostawiona paczka nie będzie ubezpieczona przez Szpital.
 10. Paczka pozostawiona dla pacjenta, nie opisana w sposób prawidłowy (imię i nazwisko, oddział / odcinek na którym pacjent przebywa), nie zapakowana w sposób prawidłowy lub co do której istnieją uzasadnione wątpliwości, że zawiera rzeczy lub substancje niedozwolone może nie zostać przyjęta.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku paczek dostarczanych dla pacjentów Oddziału V Rehabilitacyjnego – paczka opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta, dostarczana jest pod drzwi Oddziału V Rehabilitacyjnego, gdzie jest odbierana przez personel Oddziału.

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Nowe zasady przekazywania paczek dla pacjentów Szpitala

Zasady postępowania w czasie epidemii koronawirusa

Rozwijamy się dla Was !!!

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w SP ZOZ Szpitalu nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach i podmiocie partnerskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

Data podpisania umowy partnerskiej: 27.07.2020 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021 r.

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Wykorzystanie współpracy z SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  zwiększy efektywność realizowanego projektu i wytworzy wartość dodaną. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój e-usług w regionie.

Obecny projekt jest kontynuacją działań Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie wdrażania elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego.

Ww. projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

 

Lider - SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rozwijamy się dla Was !!!

Ograniczenie pracy działów Szpitala

SZANOWNY PACJENCIE !

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, szpital podjął następujące działania mające na celu minimalizację ryzyka infekcji:

 1. Pacjent
  • poradni specjalistycznych,
  • zgłaszający się do planowego przyjęcia do oddziału szpitalnego,
  • zgłaszający się w celu wykonania badań przez Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  zostaje poddany wstępnej weryfikacji (badanie temperatury). W przypadkach, kiedy nie jest to bezwzględnie konieczne prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (wyjątkiem są rodzice z nieletnimi dziećmi oraz opiekunowie osób wymagających tej opieki bezwzględnie).
 2. Pacjenci zgłaszający się na badania diagnostyczne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wchodzą wejściem głównym obok pracowni rtg ambulatoryjnej. Skierowania na badania TK i MR – do ustalenia terminu – mogą zostać oddane w śluzie znajdującej się za wejściem głównym – proszę koniecznie na skierowaniu umieścić aktualny numer telefonu, tak aby nasi pracownicy mogli się z państwem skontaktować i podać termin badania. Po wyniki badań diagnostycznych proszę w miarę możliwości zgłaszać się po godzinie 14.00 – do rejestracji głównej Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 3. Wszystkie przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych są ograniczone procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w stanie epidemii.
 4. Z uwagi na stan epidemii w Szpitalu obowiązuje zakaz standardowych odwiedzin pacjentów. W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z bliską osobą (np. w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta), Lekarz Kierujący Oddziałem / Koordynator odcinka mogą wydać zgodę na krótkie odwiedziny (maks. 30 minut), po wcześniejszym uzgodnieniu i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, przy czym w odwiedzinach może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 5. Praca w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych, Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Rehabilitacyjnej jest dostosowana do obowiązujących reżimów epidemiologicznych – w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 39–34–258 lub 32 39–34–259.
 6. Istnieje możliwość zapisania się na wizyty do lekarza na podstawie skierowania do poradni urazowo ortopedycznej. Informujemy również o możliwości uzyskania teleporady (na życzenie) dla pacjentów już zapisanych na terminy wizyt. Teleporady odbywają się w godzinach między 11.00 a 15.00. Kontakt telefoniczny z Poradnią od poniedziałku do piątku:
  • Rejestracja tel. 32 39-34-258 lub 32 39-34-259
  • Gabinet nr 1 tel. 32 39-34-101
  • Gabinet nr 2 tel. 32 39-34-102
  • Gabinet nr 3 tel. 32 39-34-103
  • Gabinet nr 4 tel. 32 39-34-104
  • Gabinet nr 5 tel. 32 39-34-105
  • Gabinet nr 6 tel. 32 39-34-106
  • Gabinet nr 7 tel. 32 39-34-107
  • Gabinet nr 8 tel. 32 39-34-108

 Informacja o aktualnej sytuacji będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Szpitala.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ograniczenie pracy działów Szpitala

Podziękowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

baner PGG

Na podstawie podpisanej umowy darowizny Szpital wzbogacił się o kamerę termowizyjną, która w szybki sposób pozwoli na identyfikację pacjentów zgłaszających się z podwyższoną temperaturą ciała, co w obecnym czasie "walki" z pandemią koronawirusa jest bardzo istotne.


Dyrekcja i pracownicy Szpitala przekazują podziękowania za dostarczony sprzęt Zarządowi Polskiej Grupy Górnicze
j S.A.

15 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Podziękowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.