I-Szpital - budowa systemu dostępu do Internetu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo projektów unijnych

I-Szpital - budowa systemu dostępu do Internetu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
UDA-RPSL.02.01.00-00-002/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne"
Działanie 2.1. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" nr projektu - 1366
(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa;
Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
pobierz artykuł