Ograniczenie pracy działów Szpitala

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZANOWNY PACJENCIE !

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, szpital podjął następujące działania mające na celu minimalizację ryzyka infekcji:

 1. Pacjent
  • poradni specjalistycznych,
  • zgłaszający się do planowego przyjęcia do oddziału szpitalnego,
  • zgłaszający się w celu wykonania badań przez Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  zostaje poddany wstępnej weryfikacji (badanie temperatury). W przypadkach, kiedy nie jest to bezwzględnie konieczne prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (wyjątkiem są rodzice z nieletnimi dziećmi oraz opiekunowie osób wymagających tej opieki bezwzględnie).
 2. Pacjenci zgłaszający się na badania diagnostyczne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wchodzą wejściem głównym obok pracowni rtg ambulatoryjnej. Skierowania na badania TK i MR – do ustalenia terminu – mogą zostać oddane w śluzie znajdującej się za wejściem głównym – proszę koniecznie na skierowaniu umieścić aktualny numer telefonu, tak aby nasi pracownicy mogli się z państwem skontaktować i podać termin badania. Po wyniki badań diagnostycznych proszę w miarę możliwości zgłaszać się po godzinie 14.00 – do rejestracji głównej Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 3. Wszystkie przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych są ograniczone procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w stanie epidemii.
 4. Z uwagi na stan epidemii w Szpitalu obowiązuje zakaz standardowych odwiedzin pacjentów. W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z bliską osobą (np. w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta), Lekarz Kierujący Oddziałem / Koordynator odcinka mogą wydać zgodę na krótkie odwiedziny (maks. 30 minut), po wcześniejszym uzgodnieniu i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, przy czym w odwiedzinach może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 5. Praca w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych, Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Rehabilitacyjnej jest dostosowana do obowiązujących reżimów epidemiologicznych – w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 39–34–258 lub 32 39–34–259.
 6. Istnieje możliwość zapisania się na wizyty do lekarza na podstawie skierowania do poradni urazowo ortopedycznej. Informujemy również o możliwości uzyskania teleporady (na życzenie) dla pacjentów już zapisanych na terminy wizyt. Teleporady odbywają się w godzinach między 11.00 a 15.00. Kontakt telefoniczny z Poradnią od poniedziałku do piątku:
  • Rejestracja tel. 32 39-34-258 lub 32 39-34-259
  • Gabinet nr 1 tel. 32 39-34-101
  • Gabinet nr 2 tel. 32 39-34-102
  • Gabinet nr 3 tel. 32 39-34-103
  • Gabinet nr 4 tel. 32 39-34-104
  • Gabinet nr 5 tel. 32 39-34-105
  • Gabinet nr 6 tel. 32 39-34-106
  • Gabinet nr 7 tel. 32 39-34-107
  • Gabinet nr 8 tel. 32 39-34-108

 Informacja o aktualnej sytuacji będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Szpitala.