Nowe zasady przekazywania paczek dla pacjentów Szpitala

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga !!!

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 52/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich wprowadza się zasady przekazywania paczek dla pacjentów Oddziałów I - IV w okresie zagrożenia epidemicznego.

 1. Paczki będą przyjmowane na portierni w każdy dzień tygodnia w godz. 15.00 -17.00.
 2. Każda paczka pozostawiona dla Pacjenta Szpitala musi być opisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem oddziału / odcinka, na którym przebywa pacjent.
 3. Każda paczka zapakowana powinna być w sposób prawidłowy tj. adekwatny do jej zawartości.
 4. Wszelkie mogące ulec uszkodzeniu w czasie transportu rzeczy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w toku normalnego transportu.
 5. Paczka nie może zawierać rzeczy i substancji niedozwolonych, w szczególności wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych), alkoholu, narkotyków i broni.
 6. Paczka nie może zawierać rzeczy wartościowych lub pieniędzy.
 7. Paczka zostanie dostarczona Pacjentowi, w terminie do 4 godzin, licząc od godziny pozostawienia jej w Szpitalu.
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną paczkę, jej zawartość, jej ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie – w szczególności, jeżeli te wynikają z niewłaściwego zapakowania lub zabezpieczenia jej zawartości.
 9. Pozostawiona paczka nie będzie ubezpieczona przez Szpital.
 10. Paczka pozostawiona dla pacjenta, nie opisana w sposób prawidłowy (imię i nazwisko, oddział / odcinek na którym pacjent przebywa), nie zapakowana w sposób prawidłowy lub co do której istnieją uzasadnione wątpliwości, że zawiera rzeczy lub substancje niedozwolone może nie zostać przyjęta.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku paczek dostarczanych dla pacjentów Oddziału V Rehabilitacyjnego – paczka opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta, dostarczana jest pod drzwi Oddziału V Rehabilitacyjnego, gdzie jest odbierana przez personel Oddziału.