Konferencja "Miejsce pielęgniarstwa w strategii szpitala"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki dnia 26 maja 2011r w naszym Szpitalu odbyła się konferencja dla pielęgniarek zorganizowana przez Dyrektora Naczelnego dr n.med Bogdana Koczego oraz Pielęgniarkę Naczelną dr n.biol Grażynę Kruk - Kupiec. Mottem spotkania był temat "miejsce pielęgniarstwa w strategii Szpitala".

W konferencji wzięło udział liczne grono pielęgniarskie, natomiast honorowym gościem była Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach - Pani Mariola Bartusek. Program konferencji obejmował tematykę poświęconą organizacji pracy pielęgniarskiej naszej placówki. Przedstawiciele działających w naszych szeregach zespołów zaprezentowali analizy i wyniki podejmowanych działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki, kwalifikacji i rangi pracy pielęgniarskiej dla dobra pacjentów i renomy szpitala.

Po zakończeniu prezentacji zabrała głos Przewodnicząca OIPiP Pani Mariola Bartusek, która słowami pełnymi życzliwości i pozytywnych odczuć wyraziła uznanie dla naszych działań, ciężkiej i często niedocenianej pracy. Po części oficjalnej zaproszono naszego gościa do zwiedzenia Szpitala, celem potwierdzenia w praktyce przedstawionych na konferencji tematów. Omówiono specyfikę pracy poszczególnych działów, metody leczenia a także zademonstrowano wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Program konferencji