Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział II - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Piotr Folta

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Besler

Asystenci:

  • dr n. med. Piotr Zając
  • dr n.med. Szymon Czech
  • lek. Dominik Dziadecki
  • lek. Robert Kokot
  • lek. Jakub Mielnik

Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Nowak