Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Procedura przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski - ulotka informacyjna

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków