Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

E-skierowania

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

więcej informacji na temat E -skierowań można uzyskać na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie