Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego: dr n.med Elżbieta Rabsztyn

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny znanych firm medycznych, m.in ABBOTT i SIEMENS. Krew do badań pobierana jest systemem próżniowym Vacutainer.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy szeroki zakres usług medycznych, dążąc do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie poprzez:

Wśród usług medycznych świadczonych przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wyróżnia się wykonywanie badań z zakresu:

Badania wykonywane są dla:

Personel kierowniczy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

• Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
   dr n.med Elżbieta Rabsztyn
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne
   Nr wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych - 04106

•  z-ca Kierownika:
   dr n.med Barbara Otrębska
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne

Kadrę medyczną w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym tworzą diagności laboratoryjni oraz zespół techników laboratoryjnych

 

W marcu 2021r laboratorium otrzymało Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Pierwsze wyróżnienie certyfikatem potwierdzającym spełnienie normy ISO 9001:2000 laboratorium otrzymało w 2006r, natomiast w 2009r odnowiło Certyfikat, spełniając wymagania normy ISO 9001:2008. Natomiast w marcu 2012r laboratorium otrzymało Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 - certyfikat odnowiono w kwietniu 2015r a następnie w marcu 2018.

Zdjęcie certyfikatu ISO

Przyjęta polityka jakości zmierza do ustalenia i utrzymania skutecznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015

 Realizujemy politykę jakości przez:

Rocznie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje ponad 200 tyś. badań

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest podłączone do szpitalnej sieci komputerowej, co umożliwia szybkieprzesyłanie zleceń i wyników badań.