Prawa pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plakat

Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi, zgodnie z Procedurą przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz zasad tworzenia i prowadzenia rejestru skarg i wniosków w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Dorota Rabsztyn, ul. Bytomska 62, 41 - 940 Piekary Śląskie, tel. 32 3934367.

Gabinet Pełnomocnika Znajduje się na parterze głównego budynku Szpitala, w obrębie Oddziału I Urazowo – Ortopedycznego odcinek D. Przyjmowanie stron we wtorek i czwartek w godzinach 13.30 - 14.30

Zbiór przepisów prawnych dotyczących praw pacjenta - Karta Praw Pacjenta
UWAGA: powyższy dokument odwołuje się do aktów prawnych, których brzmienie różni się w obowiązującym porządku prawnym.

Obecnie przepisy dotyczące praw pacjenta w Polsce normuje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (odnośnik kieruje do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl)).