Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
 

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, wynosi 50zł / dobę.

Opłata o której mowa powyżej pobierana jest od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, pod warunkiem że przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Opłata za przechowywanie zwłok regulowana jest w firmie, świadczącej usługę przechowywania zwłok na mocy umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szpitala a przedstawicielem firmy.

Informacja na temat firm świadczących usługi przechowywania zwłok w chłodniach dostępna jest w Sekcji Statystyki Medycznej, Organizacji i Analiz oraz w sekretariacie Oddziałów Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej - Kochcice.