Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, wynosi:

  • 50zł / dobę, w przypadku przechowywania zwłok pacjenta zmarłego w komórkach organizacyjnych rozmieszczonych w Piekarach Śląskich,
  • 10zł / dobę, w przypadku przechowywania zwłok pacjenta zmarłego w komórkach organizacyjnych rozmieszczonych w Kochcicach.

Opłata, o której mowa powyżej pobierana jest od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, pod warunkiem, że przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Opłata za przechowywanie zwłok regulowana jest w firmie, świadczącej usługę przechowywania zwłok na mocy umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szpitala a przedstawicielem firmy.

Informacja na temat firm świadczących usługi przechowywania zwłok w chłodniach dostępna jest w Dziale Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń oraz w sekretariacie Oddziałów Rehabilitacyjnych w Kochcicach.