Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest towarzystwem naukowym gromadzącym w swych szeregach pielęgniarki, pielęgniarzy i położne.

Celem towarzystwa jest:

 • popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa,
 • wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej,
 • współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • aktywna działalność członków PTP umożliwia rozwój różnych dziedzin pielęgniarstwa, popularyzuje zawód pielęgniarki i podnosi jego prestiż.

Zarząd Terenowego Koła PTP przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej

 1. dr n. biol. Grażyna Kruk -Kupiec – przewodnicząca
 2. mgr Dorota Rabsztyn – za-ca przewodniczącej
 3. mgr Sonia Siwy
 4. mgr Małgorzata Maslonka

Komisja Rewizyjna

 1. mgr Małgorzata Winer – przewodnicząca
 2. mgr Beata Wrodarczyk
 3. lic piel Katarzyna Kostrzewska