Ochrona danych osobowych. RODO.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), informuje się że na podstawie art 37 RODO, Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 32/2018, wyznaczono Pana mgr Andrzeja Ignacy na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO:

  • e-mail: abi@urazowka.piekary.pl,
  • tel.: 32 3934309.

Ponadto informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

  • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.

Klauzula informacyjna dla pacjenta: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla pracownika obecnego i byłego: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ze Szpitalem: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla darczyńców: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla osób oferentów i kontrahentów: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)