E-skierowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

  • wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
  • znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

więcej informacji na temat E -skierowań można uzyskać na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie