Kadra Zarządzająca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dyrektor Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdan Koczy
Z-ca Dyrektora d/s Medycznych dr n.med. Michał Mielnik
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno - Administracyjnych mgr Łukasz Pudlik
Naczelna Pielęgniarka dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki dr n. med. Monika Białkowska
Główny Księgowy mgr Arkadiusz Kuliński