Kadra Zarządzająca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

p.o. Dyrektora Szpitala mgr inż. Elżbieta Jabłońska
Z-ca Dyrektora d/s Medycznych dr n.med. Ryszard Faltus
Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno - Eksploatacyjnych mgr Łukasz Pudlik
Naczelna Pielęgniarka dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec
Główny Księgowy mgr Arkadiusz Kuliński