Konferencje, Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja na temat szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością w MDL, organizowanych dla diagnostów laboratoryjnych.

Prowadzący szkolenie: mgr Dorota Skubała, specjalista mikrobiologii medycznej, Asystent ds SZJ w MLD(certyfikat PCBC), Pełnomocnik i auditor wewnętrzny ISO 9001:2015.

 Planowany harmonogram szkoleń:

1. szkolenie podstawowe (5 h) Tytuł: "Zarządzanie jakością w MLD-wprowadzenie"

Termin szkolenia: 10.12.2019 godzina 15.00-20.00. Miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Chirurgii Urazowej im dr J.Daaba Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62(sala wykładowa)

Tematy: Podstawowe pojęcia jakości. Normalizacja. Certyfikacja a akredytacja.Przegląd norm ISO mających zastosowanie w MLD(ISO 9001, 17025, 15189). Zarządzanie MLD w oparciu o SZJ. ISO 9001 a standardy akredytacyjne dla szpitali. Kliniczna użyteczność MLD. Współpraca MLD z klientem.

2. szkolenie uzupełniające (5 h)Tytuł: "Budowanie i wdrożenie SZJ w MLD w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015"

Termin szkolenia: 11.12.2019 godzina 15.00-20.00. Miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Chirurgii Urazowej im dr J.Daaba Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62(sala wykładowa)

Tematy szkolenia : Budowanie i wdrażanie SZJ w MLD. Dokumentacja SZJ w MLD zgodnie z normą ISO 9001 i wymaganiami prawnymi i merytorycznymi dla MLD. Projektowanie, budowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiskowej i technicznej w MLD na przykładach własnych.

Informacja i zapisy na szkolenia 10 i 11.12.2019 :

Dorota Skubała 605-611-175 lub mail: mikrobiologia@urazowka.piekary.pl

Planowana ilość uczestników – 25 osób.

 Planowane szkolenia na styczeń/luty 2020:

1. Szkolenie zamykające cykl teoretyczny(5h) Tytuł: "Utrzymanie SZJ w MLD, metody oceny funkcjonowania SZJ, doskonalenie SZJ w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015 " - termin do uzgodnienia

Tematy: Audit (teoria auditu, rodzaje auditu, auditorzy). Przegląd zarządzania. Postępowanie z niezgodnościami. Postępowanie z reklamacjami. Metody badania satysfakcji klientów. Współpraca ze stronami zainteresowanymi. Szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem. Zadania Naczelnego Kierownictwa, zadania liderów procesów, zadania personelu. Doskonalenie.

2. Warsztaty zakresu tworzenia dokumentacji stanowiskowej i technicznej w MLD na przykładach dokumentacji powierzonej do przeglądu przez uczestników szkolenia – termin do uzgodnienia.

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o pokrycie kosztów szkolenia z zakresu SZJ  w dniach 10 - 11.12.2019 ze środków regionalnych,   złożonym przez przedstawicieli KRDL województwa śląskiego i wyrażenie zgody na współorganizacje szkolenia przez KIDL informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE dla diagnostów laboratoryjnych.

logo Krajowej Izby Diagnostów Lab.

 

Informacja dla uczestników szkolenia o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych: klauzula informacyjna.


 

Konferencja "Szybka i wiarygodna genetyczna diagnostyka mikrobiologiczna - inwestycja w zdrowie. Właściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy".

W dniu 19.11.2019 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich organizuje konferencję której tematem przewodnim jest szybka wiarygodna genetyczna diagnostyka mikrobiologiczna i jej aspekty epidemiologiczne i ekonomiczne.

Konferencja dedykowana jest Kadrze Zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz kierownikom Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Tematyką konferencji będzie również aspekt epidemiologiczny i ekonomiczny stosowania szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej.

Konferencja objęta jest patronatem Ministra Zdrowia, patronatem Marszałka Województwa Śląskiegopatronatem Śląskiej Izby Lekarskiej oraz patronatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Agenda Konferencji (PDF)

 

Informacja dla uczestników konferencji o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych: klauzula informacyjna.

 


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator listopad - grudzień 2019

Tematy oraz terminarz spotkań - informator listopad - grudzień 2019 II


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator wrzesień 2019


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
zaprasza do udziału w IX Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
"Współczesne Pielęgniarstwo Piekarskiej Urazówki”

Konferencja odbędzie się 13.06.2019r

Program konferencji


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator maj 2019


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator marzec 2019


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator styczeń 2019