Oddział XI Rehabilitacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem XI i XII: lek. Mirosława Rudzińska

 

Oddział posiada 45 łóżek i zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową. Jego pacjentami są osoby ze schorzeniami ortopedycznymi (po zabiegach i operacjach), reumatologicznymi, po przebytych udarach mózgu (z niedowładami kończyn) i operacjach neurochirurgicznych oraz dotknięte chorobą Parkinsona i stwardnieniem rozsianym. Terapia stosowana w oddziale obejmuje metody fizyko- i kinezyterapeutczne, logopedię, psychoterapię i farmakoterapię schorzeń towarzyszących. Do ważnych elementów należy też leczenie dietetyczne i klimatyczne oraz edukacja zdrowotna pacjentów.


Pacjenci przyjmowani są na Oddział Rehabilitacyjny na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Weryfikację skierowań przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą lekarze zatrudnieni na Oddziałach Rehabilitacji. Pacjenci są powiadamiani o terminach leczenia rehabilitacyjnego listem poleconym conajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia

Artykuły

Personel kierowniczy i lekarski

Lekarze zatrudnieni w Oddziałach Rehabilitacyjnych:

 lek. Mirosława Rudzińska - Lekarz Kierujący Oddziałem XI i XII
- specjalista rehabilitacji medycznej
- specjalista neurolog

 lek. Jacek Milak
- specjalista rehabilitacji medycznej
- specjalista ortopedii i traumatologii

 lek. Witold Kluba
- specjalista chorób wewnętrznych
- lekarz medycyny pracy

 lek. Jerzy Kuźnik
- specjalista balneologii i medycyny fizykalnej,
- specjalista chirurg ogólny

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XI: Maria Podyma

Kontakt

Oddział XI mieści się na I piętrze budynku oddziału zamiejscowego w Kochcicach.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 34 35 - 33 - 631
Centrala Szpitala fax 34 35 - 33 - 700
Dyżurka lekarska 34 35 - 33 - 631 wew. 203
Dyżurka pielęgniarska 34 35 - 33 - 631 wew. 215

Poradnia Rehabilitacyjna

Kochcice ul. Zamkowa 1, 42 - 713 Kochanowice tel. 34 35 - 33 - 631 wew. 213


Poradnia Rehabilitacyjna jest komórką, której zadaniem jest udzielanie porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządów ruchu oraz prowadzenie leczenia pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

Zabiegi zlecone przez lekarzy specjalistów medycyny fizykalnej i balneoklimatologii wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

 

Dodatkowe informacje na temat pracy poradni oraz przyjmujących lekarzy dostępne na stronie Poradni Rehabilitacyjnej - Kochcice