Oddział III Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem:  dr n. med. Jacek Majewski

Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii spełnia wszelkie wymagania diagnostyczne oraz posiada całodobowy dostęp do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pracowni USG i laboratorium. Posiada on aparaturę do prowadzenia terapii nerkozastępczej, bronchoskopy a także nowoczesny sprzęt monitorujący oraz najnowsze aparaty do znieczulenia.

lekarz oddziału


Oddział nie tylko zajmuje się pacjentami własnymi. Na co dzień współpracuje także ze Szpitalem Miejskim w Piekarach Śląskich, skąd przywożeni są pacjenci oddziałów: kardiologicznego, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa. Ponadto przejmuje chorych z innych oddziałów OIT, którzy na specjalistyczne zabiegi operacyjne kierowani są do piekarskiej urazówki.

Przedmiotem szczególnej troski personelu są pacjenci z urazami kręgosłupa i uszkodzeniem jego rdzenia. Przypadki te często są powiązane z powikłaniami - urazami klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn. Bardzo liczną grupą pacjentów leczonych w Oddziale są chorzy wymagający intensywnej terapii i nadzoru bezpośrednio po trudnych i ciężkich zabiegach operacyjnych.

Artykuły

Oddział III - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Majewski

Koordynator Intensywnej Terapii: lek. Rafał Szczygieł

Koordynator Intensywnej Terapii Pooperacyjnej: lek. Anna Hurska

Koordynator Anestezjologii: lek. Rafał Kucharski

Asystenci:

 • lek. Elżbieta Obara
 • lek. Andrzej Dusiel
 • lek. Krzysztof Koryczan
 • lek. Ewa Górnik-Właszczuk
 • lek. Elżbieta Koryczan
 • lek. Aleksander Jarząbek
 • lek. Mirosława Borecka-Kędzierska
 • lek. Katarzyna Gilowska
 • lek. Małgorzata Płatek-Koronowicz
 • lek. Klaudia Nosek-Kozdra
 • lek. Aneta Kurtok - Nowak
 • lek. Ewa Kaczmarek - Sibilska
 • lek. Jan Klimasara
 • lek. Adrian Marcinkowski
 • lek. Małgorzata Marcela - Pańczyk
 • lek. Tomasz Gaweł

Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Terapii: mgr Beata Wrodarczyk

Pielęgniarka Koordynująca Intensywnej Terapii Pooperacyjnej: mgr Bożena Wilczek

Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologii: Katarzyna Osysek

Oddział III - kontakt

Obszar intensywnej terapii mieści się na I piętrze pawilonu głównego Szpitala a obszar intensywnej terapii pooperacyjnej na I piętrze budynku diagnostyczno - zabiegowego Szpitala

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 277
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 177
Intensywna Terapia
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 266
Dyżurka lekarska fax 32 39 - 34 - 112
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 254
  Intensywna Terapia Pooperacyjna
Gabinet Koordynator ITP 32 39 - 34 - 168
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej 32 39 - 34 - 167
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 169
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 170
Telefon do kontaktu rodziny z pacjentem 32 39 - 34 - 179

Oddział III - zakres działalności