Oddział IV Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Neurotraumatologii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Trompeta

W oddziale prowadzimy leczenie urazów i schorzeń całego kręgosłupa u dorosłych z zastosowaniem typowych jak i specjalistycznych technik operacyjnych. Stosowane są nowoczesne implanty do stabilizacji kręgosłupa, których koszty pokrywane są obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Każdego roku w 27-łóżkowym oddziale leczy się ok. 1.500 pacjentów. W ostatnich latach, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod leczenia, średni okres pobytu chorych w oddziale uległ skróceniu z 18 (2000r) do 6 dni (2011r)  

Artykuły

Oddział IV- personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Trompeta - specjalista neurochirurgii, specjalista chirurgii ogólnej

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek Daniel Zorychta - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Asystenci:

  • lek. Wojciech Chrobak - specjalista neurochirurgii
  • lek. Wojciech Gwóźdź - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • lek. Maciej Tarski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • lek. Daniel Kocyłowski - specjalista neurochirurgii
  • lek. Michał Fabian
  • lek. Marcin Kalita
  • lek. Radosław Łanowy

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aniela Pietryga

Oddział IV - kontakt

Oddział IV mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 341
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 343
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 345
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 342

Oddział IV - ambulatorium

Poradnia czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 - 15.00.

Dodatkowe informacje na temat pracy poradni dostępne na stronie Poradni Specjalistycznych

Oddział IV - zakres działalności

Oddział IV - informacje dla pacjenta