Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej: dr n. med. Wojciech Wawrzynek

W samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej funkcjonuje nowoczesny, w pełni wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej. Główna lokalizacja ZDO znajduje się na I piętrze pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Ponadto Zakład posiada pracownię MR 1.5T znajdującą się w odrębnym pawilonie, przylegającym do budynku diagnostyczno-zabiegowego oraz pracownię RTG w części ambulatoryjnej Szpitala.


Zdjęcie.

W pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wykonuje się badania dla pacjentów z przyszpitalnego ambulatorium, Izby Przyjęć, pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu jak również dla pacjentów z zewnątrz: z poradni i szpitali, które podpisały z naszą jednostką umowy na świadczenie usług diagnostycznych. Dla pacjentów z gabinetów prywatnych wykonuje się badania odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pracownie RTG, USG i EKG posiadają sprzęt przewoźny pozwalający na wykonywanie badań na salach chorych, przy łóżku pacjenta, jeśli stan chorego nie pozwala na transport.

W sierpniu 2009 r. Zakład Diagnostyki Obrazowej otrzymał Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008, który odnowił w czerwcu 2012 r. a następnie w lipcu 2015 r.. W lipcu 2018 r. Zakład Diagnostyki Obrazowej ponownie otrzymał certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015. Certyfikat odnowiono w lipcu 2021 r.

zdjecie certyfikatu

Artykuły

ZDO - Personel kierowniczy i lekarski

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
 dr n. med. Wojciech Wawrzynek
 specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
dr n. med. Sabina Kasprowska
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Pozostali lekarze radiolodzy zatrudnieni w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

 • lek. Rafał Majer - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Aleksandra Koczy - Baron - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Karolina Kukawska - Sysio - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Patrycja Nowak - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Ryszard Grzanka
 • lek. Krzysztof Nocoń
 • lek. Szymon Grzybowski
 • lek. Patrycja Mitera
 • lek. Damian Mazur
 • lek. Krzysztof Jafra
 • lek. Grzegorz Nowak

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii: Karina Duda

Koordynator pielęgniarek Zakładu Diagnostyki Obrazowej:  Lidia Palacz

ZDO - kontakt

Zakład Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku diagnostyczno - zabiegowym Szpitala na I piętrze (pracownie: MR 3T, TK, RTG, USG, Radiologii zabiegowej i Densytometrii), w odrębnym pawilonie przylegającym do budynku diagnostyczno - zabiegowego (pracownia MR 1,5T) oraz w części ambulatoryjnej Szpitala (pracownia RTG i EKG).

Zakład Diagnostyki Obrazowej pełni dyżur przez 24 h na dobę. Rejestracja czynna jest w godzinach 8.00 - 17.00. Odbiór wyników badań radiologicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.


Kontakt telefoniczny z pracownikami ZDO możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala
32 39 - 34 - 100

Rejestracja
32 39 - 34 - 130

Rejestracja - tel/fax
32 39 - 34 - 136

Tomograf komputerowy - rejestracja e-mail
tomograf@urazowka.piekary.pl

Rezonans magnetyczny - rejestracja
32 39 - 34 - 140

Rezonans magnetyczny - rejestracja fax
32 39 - 34 - 139

Rezonans magnetyczny - rejestracja e-mail
rezonans@urazowka.piekary.pl

Kierownik ZDO
32 39 - 34 - 131

Dyżurka lekarska
32 39 - 34 - 133

e-mail
rtg@urazowka.piekary.pl

ZDO - Informacje związane z przygotowaniem do badania TK i MR

ZDO - ambulatorium

Dla potrzeb ambulatorium utworzona jest osobna pracownia RTG - mieści się ona na tym samym poziomie co przychodnia - pacjenci nie muszą korzystać ze schodów i windy.

Aparat RTG, znajdujący się w pracowni RTG ambulatoryjnej, jest przyjazny dla naszych pacjentów (np. stół do zdjęć RTG ma regulację wysokości oraz możliwość dojścia do pacjenta z każdej strony).

Pracownie TK, MR, USG oraz pracownia densytometrii wykonują dla ambulatorium wszystkie zlecone przez lekarzy badania. Wyposażone są one w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

ZDO - zakres działalności

ZDO - procedury diagnostyczne

ZDO - statystyka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko