Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego: dr n.med Elżbieta Rabsztyn

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny znanych firm medycznych, m.in ABBOTT i SIEMENS. Krew do badań pobierana jest systemem próżniowym Vacutainer.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy szeroki zakres usług medycznych, dążąc do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie poprzez:

 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań, oraz ustalenie kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
 • wnikliwą analizę opinii pacjentów i lekarzy.

Wśród usług medycznych świadczonych przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wyróżnia się wykonywanie badań z zakresu:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • hematologii,
 • immunologii,
 • immunologii transfuzjologicznej,
 • bakteriologii,
 • mykologii

Badania wykonywane są dla:

 • pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Naszego Szpitala,
 • pacjentów leczonych w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej,
 • pacjentów Ośrodków, z którymi Szpital zawarł umowy na wykonanie badań analitycznych,
 • pracowników Szpitala oraz pacjentów prywatnych, zgodnie z obowiązującymi cennikami badań laboratoryjnych i badań mikrobiologicznych.

Personel kierowniczy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

• Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
   dr n.med Elżbieta Rabsztyn
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne
   Nr wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych - 04106

•  z-ca Kierownika:
   dr n.med Barbara Otrębska
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne

Kadrę medyczną w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym tworzą diagności laboratoryjni oraz zespół techników laboratoryjnych

 

W marcu 2021r laboratorium otrzymało Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Pierwsze wyróżnienie certyfikatem potwierdzającym spełnienie normy ISO 9001:2000 laboratorium otrzymało w 2006r, natomiast w 2009r odnowiło Certyfikat, spełniając wymagania normy ISO 9001:2008. Natomiast w marcu 2012r laboratorium otrzymało Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 - certyfikat odnowiono w kwietniu 2015r a następnie w marcu 2018.

Zdjęcie certyfikatu ISO

Przyjęta polityka jakości zmierza do ustalenia i utrzymania skutecznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015

 Realizujemy politykę jakości przez:

 • fachowy i wykwalifikowany personel stale doskonalący umiejętności i podnoszący kwalifikacje,
 • odpowiednie, nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze, podlegające bieżącemu nadzorowi,
 • odpowiedni do rodzaju wykonywanych badań system jakości,
 • bieżące sterowanie jakością badań,
 • 24-h dostępność dla pacjenta i kontrahenta.

Rocznie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje ponad 200 tyś. badań

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest podłączone do szpitalnej sieci komputerowej, co umożliwia szybkieprzesyłanie zleceń i wyników badań.