Zakres udzielanych świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do zadań Szpitala należy prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

  • stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych
  • ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych


Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne realizowane są w następujących zakładach leczniczych:

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane są w następujących zakładach leczniczych: